Deklaracje intrastat

INTRASTAT

– deklaracje dotyczące przywozów i wywozów towarów wspólnotowych.
Składane są w celach statystycznych do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Obowiązek sporządzania deklaracji pojawia się, gdy:

 • wartość dokonanych przez podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
 • wartość dokonanych przez podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.

Progi podstawowe (stan na rok 2020):

 • dla wywozu – 2.000.000 PLN
 • dla przywozu – 4.000.000 PLN

Progi szczegółowe (stan na rok 2020):

 • dla wywozu – 108.000.000 PLN
 • dla przywozu – 65.000.000 PLN

Często zdarza się, że firmy nie zdają sobie sprawy z tego obowiązku, wówczas otrzymują ZAWIADOMIENIE/WEZWANIE od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Aby zapobiec wszczęciu procedury upominawczej należy niezwłocznie złożyć brakujące deklaracje. W innym przypadku może skutkować to nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 3.000 PLN za każde brakujące zgłoszenie.

Klienci, którzy zwrócą się do nas w tej sprawie, są traktowani priorytetowo.

ILE TO KOSZTUJE?

  Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny.

  Główny wpływ na cenę ma:
  – ilość faktur,
  – ilość pozycji taryfowych
  – stopień trudności / czasochłonność pracy

  Najczęściej wybierana przez klientów forma współpracy wiąże się z przesyłaniem do nas faktur w formie elektronicznej.

  Przewidujemy także formę współpracy na zasadzie ryczałtu. Wówczas klienci przesyłają nam zestawienie miesięcznych faktur w excelu. Plik ten musi zawierać:
  – wartości, najlepiej po przeliczeniu przez program księgowy na PLN
  – wagi netto
  – sztuki
  – opis towarów
  – kody celne towarów (ustalane z naszą pomocą)
  – NIP kontrahenta (dla wywozu)
  – kraj pochodzenia (dla przywozu)

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wyceną, prosimy na wstępie określić:
  – czy współpraca jest bieżąca, czy są zaległości (upomnienia z Krajowej Izby Administracji Skarbowej ze Szczecina)
  – ile jest w przybliżeniu faktur miesięcznie
  – czy jest możliwość przesyłania zestawień w excelu

   

  Deklaracje INTRASTAT przygotowujemy od wielu lat. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma firmami z całej Polski.

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o telefon lub e-mail.

  Wyślij mail

Skontaktuj się z nami

ul. Opłotki 1

80-730 Gdańsk

tel. / fax

58-305-65-16

imię i nazwisko

e-mail

wiadomość

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności naszego serwisu. Administratorem danych osobowych jest agencja celna Amicus, ul. Opłotki 1, 80-730 Gdańsk.